İş Güvenliği

Müşterilerimize yeni yaşam ve kazanç alanları sunarken güvenlik konusunda maksimum özeni göstermekteyiz. Çalışanların sağlık ve güvenliği profesyonel etik ve çalışma anlayışımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizde ortaya çıkabilecek sorunları önceden öngörecek planlar yapar, çalışmalarımız belirli periyotlarla gözden geçirir ve katı kontrol mekanizmalarımızla sürekli denetim altında tutarız. İş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi hususunu ana amaçları arasında değerlendirmekte, yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymaktayız. Ayrıca konuyla ilgili tüm çalışanlara bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermekteyiz.