Açık Rıza Metni

Guclu Group > Açık Rıza Metni

Açık Rıza Metni

Güçlü İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin, Güçlü İnşaat Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin veya Eferay Yapı Ticaret A.Ş.’nin (Bundan sonra “GÜÇLÜ GROUP” olarak anılacaktır.) bünyesindeki açık pozisyona yaptığım başvurunun incelenmesi sırasında Şirket ile paylaştığım kimlik verilerimin, iletişim verilerimin, eğitim verilerimin, mesleki deneyim verilerimin, görsel verilerimin, sağlık verilerim gibi özel nitelikli olan kişisel verilerimin Şirket bünyesindeki açık pozisyona yaptığım iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Referansların Kontrol Edilmesi Ve Gerekli Araştrrmaların Yapılması ,Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İşe Alımın Gerçekleştirilmemesi Halinde Gelecekte Ortaya Çıkabilecek UygunBir Pozisyon İçin Özgeçmişimin Değerlendirilmesi amaçlarıyla Şirket tarafından işlenmesine ve muhafaza edilmesine rıza gösterdiğimi beyan ediyorum.

Şirket tarafından “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” ile bilgilendirildiğimi, yukarıda yer alan hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.

Catalog
Phone
WhatsApp