İş Güvenliği

Guclu Group > İş Güvenliği

İş Güvenliği Politikası

Projelerimizde güvenlik konusunda maksimum özeni göstermekteyiz. Çalışanların sağlık ve güvenliği profesyonel etik ve çalışma anlayışımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizde ortaya çıkabilecek sorunları önceden öngörerek planlar yapar, çalışmalarımızı belirli periyotlarla gözden geçirir ve katı kontrol sistemlerimizle sürekli denetim altında tutarız. İş sağlığı ve iş güvenliğinin istisnasız korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi hususunu ana amaçlarımız arasında değerlendirmekte, yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uygun olarak yürütmekteyiz. Ayrıca tüm çalışanlara bireysel İSG sorumluluklarını anlatmak ve öğretmek amacıyla eğitimler vermekteyiz.

Catalog
Phone
WhatsApp